Sunday, August 10, 2008

Kuliah 1 (28 Jun 2008) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

1. Objektif Kursus

Mengetahui definisi bidang komunikasi
Empat konteks komunikasi
Fungsi komunikasi
Tujuan kita berkomunikasi
Iklim dalam komunikasi
Etika komunikasi
Lawak dan fungsi lawak
Ciri-ciri bahasa positif
Ciri-ciri bahasa negatif
Maklum balas

2. Definisi Komunikasi
Definisi Kemahuan berkomunikasi
Tindakbalas kepada stimulus, sekiranya tiada keinginan maka tiadalah mesej

3. Orientasi sumber-penerima
Sumber à Penerima (Sumber) à Penerima

4. Retorik (definisi Aristotle 384-322 SM)
a. sengaja (bahasa dalam mesyuarat),
b. forensic (undang-undang),
c. epideiktik (memuji, mengkritik, dll.

5. Istilah
Mesej: isi komunikasi; meta komunikasi
Saluran: isi yg dihantar melalui suara, tulisan, bunyi, isyarat, sentuh, gambar, asap, dll.
Bising teknikal: kekacauan bunyi, alat, dll.
Bising semantik: salah faham perkataan, dll.
Mendengar: pasang telinga, perhatian, kefahaman, ingat, dll.
Maklum balas: maklumat yang diberi balik bagi meneruskan komunikasi
Masa: jangka masa untuk komunikasi berlaku

6. Bidang Komunikasi
Mass communication: akhbar, radio, dan televisyen.
Filem
Muzik
Iklan
Buku
Majalah
Komunikasi lisan

7. Konteks Komunikasi Lisan
Interpersonal (satu bercakap dengan satu)
Kelompok kecil (satu bercakap dengan kelompok kecil)
Pengucapan awam (satu bercakap dengan khalayak)
Dalam organisasi

8. Aktiviti berkomunikasi
Yang diucapkan dan yang tidak diucapkan (Marco Polo)
Yang dilakukan buat dan yang tidak dilakukan
Yang dipandang dan yang tidak dipandang
Yang dipakai dan yang tidak dipakai

9. Fungsi komunikasi
Mengetahui keperluan dan minat: dari segi psikologi, fizikal, iaitu menghayati keperluan orang
Mendorong: membuat supaya orang suka, mahu bekerja, berpuas hati dan bekorban
Berkongsi: meningkatkan rasa aman dan suka, menghapuskan rasa sedih

10. Tujuan komunikasi
Menjalin hubungan: berkawan, dihargai, disayangi, dihormati, penting, atau tidak berguna (memutuskan hubungan), dll.
Menyampaikan maklumat
Memujuk: menerima dan menukar pendapat, mengubah sikap dan lakuan, nilai, dll.
Memberi arahan:
Membantu: menolong, menasihati, dll.
Menghibur: berbual, berbincang, berkelakar
Mendorong: memotivasi
Menyampaikan perasaan: sedih, gembira dll.

11. Iklim Komunikasi
Ada beberapa ciri: hormat (bentuk sapaan yang tepat), kepercayaan, pengiktirafan, penghargaan
Iklim positif dihasilkan oleh kedua-dua pihak
Iklim negatif juga terhasil oleh kedua-dua pihak

12. Etika komunikasi
Jujur
Tidak menuduh (awak …)
Nilai dan minat yang sama (saya tidak kira, saya sebagai ketua …)
Representasi yang tepat (berita …)
Tidak dusta, menipu, manipulasi (…)
Mengumpat orang lain
Tidak mengganggu (kacau kopi, bercakap di telefon, tel. bimbit, dll.

13. Jenaka dalam komunikasi
Definisi jenaka
Lelaki lebih mudah terpengaruh oleh bahan jenaka
Jenaka merendahkan
Mengandungi makna terselindung
Jenaka membantu belajar

14. Panduan menggunakan jenaka
Tidak kepada yang lebih tua
Tidak kepada orang yang tidak terpelajar
Tidak mengenai agama
Tidak mengenai hal sensitif seperti budaya & bangsa
Risiko: kesan tidak serius

15. Ciri-ciri bahasa positif
Deskriptif, huraian
Mengesahkan
Jujur
Masalah banyak menggunakan "saya"

16. Ciri-ciri bahasa negatif
Berleter
Melabel, memanggil nama (jahil)
Menafikan
Panjang, banyak perkataan
Merendahkan lawan bercakap
Serangan kata-kata

17. Maklum balas
Memandang, roman
Senyum
Gerak-geri
Berjalan menuju pelajar
Tembung mata
Memandang pelajar
Sentuh

18. Teknik maklum balas
Hadiah sebenar (ada usaha)
Hadiah berkala (hari guru, harijadi)
Hadiah kerana usaha, bukan orangnya
Mengkritik (kalah & jaya dari uasaha yang sama)
Elakkan menuduh

19. Mendengar
Pasang telinga
Memahami
Mengingat
Menilai
Membalas

20. Halangan mendengar
Mencari maklumat untuk membantah
Tidak memberi perhatian
Memilih maklumat (selective)
Berfikir mengenai hal lain
Membuat sesuatu yang lain

21. Kemahiran menyoal
Lahirkan iklim positif
Capai tujuan kita
Biar pelajar memberi maklum balas
Tingkatkan kefahaman
Perjelas pemikiran
Tingkatkan saling kefahaman
Jenis soalan

22. Jawapan terbuka
Jawapan tertutup (ya, tidak)
Memperjelas
Memperluas idea
Meminta tidak balas
Membuat andaian
Menguji, dll.

23. Pengaruh
Individu mempunyai pengaruh
Meningkatkan pengaruh
a. Citra kuasa
b. Ilusi visual (tinggi, paras, dll)
c. Lambang kuasa (jam, kasut bertali ... dll.)

24. Meningkatkan citra kuasa
Ruang pejabat
Pakaian (berjenama tidak bermakna kuasa)
Tanpa warna (berkesan bukan bererti cantik dan menarik)
Pergerakan
Penampilan paras, muka (senyumm, condong badan ...)

25. Pengaruh paras guru
Chaiken = kempen tandatangan (1979) 53% (lelaki tampan), 47% (wanita cantik), 41% (pengempen biasa)

26. Dua jenis ketampanan (fizikal & sosial)
Kita menggemari orang cantik (eksperimen ulasan terhadap gred pelajar cantik dan hodoh)
Paras dan hujah
Cantik dengan hujah kukuh boleh meyakinkan
Cantik tanpa hujah yang baik tidak meyakinkan
Cantik dan pengalaman (doktor)

27. Karisma guru
Ketua ajaran sesat berkarisma
Ashari – Arqam
David Koresh, Mormons, dll.

28. Guru juga ada karisma
Ciri-ciri Karisma
Pakar: kredibel
Telus: tanpa dusta
Citra: paras, pakaian
Bahasa yang lancar, fasih
Bertenaga: aktif
Tinggi

29. Komunikasi bukan lisan
Lambang: jempul
Ilustrator: gerak mengiringi ekspresi
Ekspresi roman: suka, marah
Kiu, tanda isyarat: angguk, lihat jam
Penyesuai (adapters): tekanan, lebih maklumat,penafian, dll

30. Tembung mata
Mengawal
Mengekalkan minat
Menentukan giliran bercakap
Membayangkan hubungan (kekasih)
Taraf (memandang ke depan, kepada khalayak waktu bercakap)
Mengurangkan jarak psikologi

31. Ruang
Ruang mesra 2 kaki >
Peribadi: 2-4 kaki
Ruang sosial: 4-12 kaki
Ruang umum: 12-25 kaki

32. Suara
Lelaki dan perempuan
Tekanan
Perempuan bersuara nyaring – mengurangkan wibawa (pembaca berita)

33. Sentuh
Menyatakan emosi
Mengawal
Taraf (rendah)
Budaya menyentuh yang betul
Fungsi sentuh dalam jabat tangan

No comments: